Gemeente Sittard-Geleen – Melding Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval; zaaknummer 2021-208477, Chemelot terrein nabij Chemelot 105-weg en Chemelot Weg AF Geleen.

 

Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende melding ontvangen.

 

Omschrijving activiteit(en): Mobiel breken van 7000 ton steenachtig materiaal in de periode tussen 29 november 2021 en 18 maart 2022 gedurende 14 werkdagen, op het Chemelot terrein nabij Chemelot 105-weg en Chemelot Weg AF te Geleen.

Locatie: Chemelot terrein nabij Chemelot 105-weg en Chemelot Weg AF Geleen

Ontvangst datum: 12 oktober 2021

Zaaknummer: 2021-208477

 

De hierboven vermelde melding en de daarbij behorende stukken liggen van de dag na publicatiedatum gedurende twee weken voor eenieder ter inzage en kunnen op afspraak worden ingezien. Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

 

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Naar boven