Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Weidestraat te Schimmert perceel A 4444

De gemeente Beekdaelen maakt bekend de navolgende aanvraag omgevingsvergunning te hebben ontvangen:

  • het bouwen van een tijdelijke Jongeren Ontmoetingsplek (JOP) gelegen aan de Weidestraat te Schimmert perceel A 4444 (binnengekomen 26 november 2021);

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer W-2021-293.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@beekdaelen.nl of telefoonnummer 088 - 450 2000.

Naar boven