Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Farskewei 10 te Tijnje

Op 28 november 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op de locatie Farskewei 10 te Tijnje. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer OV-2021-6415. De aanvraag betreft:

plaatsen overkapping boven mestplaat

Inzage

Op dit moment kunt u de stukken nog niet inzien. Aanvragen kunnen worden ingezien wanneer de gemeente een besluit heeft genomen op de aanvraag. In dit stadium is het indienen van zienswijzen/bezwaar nog niet mogelijk.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@opsterland.nl of telefoonnummer 0512 386 222.

Naar boven