Melding Besluit lozen buiten inrichtingen Seminarielaan 2 in Sint-Michielsgestel

 

Bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel is op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) de volgende melding binnengekomen:

 

- Seminarielaan 2 in Sint-Michielsgestel: het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

 

Inzage

De melding ligt vanaf 7 december 2021 gedurende twee weken ter inzage. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het team Omgevingsrecht via telefoonnummer (073) 553 1150 of via e-mail info-omgevingsrecht@mijngemeentedichtbij.nl

 

Sint-Michielsgestel, december 2021

Naar boven