Verlenging beslistermijn voor het transformeren van verdiepingen naar zelfstandige woonruimten aan Paternosterstraat 4 te Alkmaar

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

1811KG4

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar maken bekend dat zij van de volgende aanvra(a)g(en) voor een omgevingsvergunning de beslistermijn hebben verlengd:

Paternosterstraat 4 Alkmaar: het transformeren van verdiepingen naar zelfstandige woonruimten Datum ontvangst: 5 augustus 2021.

Duur verlenging: 6 Weken

Naar boven