Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning voor het verbouwen van het winkelpand op locatie Sint Bavostraat 104 in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft op 22 november 2021 besloten om de beslistermijn voor de aanvraag met zaaknummer Z21-005325 voor het verbouwen van het winkelpand op locatie Sint Bavostraat 104 in Rijsbergen te verlengen met een periode van maximaal 6 weken. De aanvraag betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Procedure

Dit besluit tot verlenging van de beslistermijn publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt hiertegen geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen.

Heeft u vragen over de verdere procedure of dit besluit, dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie verlenging beslistermijn omgevingsvergunning met zaaknummer Z21-005325 of u kunt telefonisch contact opnemen via 076-5995600.

Naar boven