Gemeenteblad van Amstelveen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmstelveenGemeenteblad 2021, 43252Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Amstelveen – Gemeentelijk Rioolplan

 

Zaaknummer: Z20-069958

In de bijlage treft u het Gemeentelijk Rioolplan Amstelveen (2021-2026) aan zoals het is vastgesteld door de burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen.

Amstelveen, 8 februari 2021.

De secretaris,

Bert Winthorst

De burgemeester,

Tjapko Poppens