Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 43179Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het inrichten van een thuisbakkerij aan de Maarten Trompstraat 12, 6181 AN te Elsloo (O2021-030\0971167090)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-030\0971167090, ingekomen op 2 februari 2021 voor het inrichten van een thuisbakkerij gelegen aan de Maarten Trompstraat 12, 6181 AN te Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.