Voornemen tot verkoop van openbaar groen

De eigenaar van het perceel Parnassialaan 23 in Oostvoorne wil een strook openbaar groen achter de woning kopen. Dit grondstuk is groot circa 138 m². De gemeente wil aan dit verzoek meewerken.

 

Direct belanghebbenden kunnen op dit voornemen tot verkoop te reageren door een schriftelijke reactie te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 550, 3235 ZH Rockanje. Dit kan tot vier weken na de datum van deze publicatie.

Naar boven