Aanvraag vergunning voor het aanleggen van een tweede inrit aan Heveringseweg 10 te Rockanje

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat de volgende aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen voor:

de activiteit aanleggen inrit:

  • d.d. 22 november 2021, nr. 34061-2021, voor het aanleggen van een tweede inrit aan de Heveringseweg 10, 3235 LZ Rockanje;

Bovengenoemde aanvraag kunt u vanaf maandag 6 december 2021 gedurende twee weken op afspraak inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne.

Naar boven