Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 4316Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Omgevingsvergunningvrij bouwen, Buurt 20, Midwoud week 1

Voor de volgende aanvraag is geen omgevingsvergunning vereist:

brandveilig gebruiken van een pension

 

met verzenddatum 24-12-2020

Bent u het niet eens met een besluit?

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van verzending van een besluit een bezwaarschrift indienen bij (meestal) het college van burgemeester en wethouders (tenzij bij het betreffende besluit iets anders staat vermeld).

In de wetgeving worden eisen gesteld aan het indienen van een bezwaarschrift.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de gemeente Medemblik: www.medemblik.nl/bezwaar