Aanvraag omgevingsvergunning voor aanleggen van een uitweg, Dr. Ariënsstraat 4, 6133XD Sittard

Locatie: Dr. Ariënsstraat 4, 6133XD Sittard

Ontvangstdatum: 24 november 2021

Kenmerk: 2021-025772 Z/21/062757

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • aanleggen van een inrit/uitweg

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.

Naar boven