Ingetrokken aanvraag voor het slopen van een oude woning en het bouwen van een nieuwe woning aan Brommelen 29 te Geulle

Burgemeester en wethouders van Meerssen maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een oude woning en het bouwen van een nieuwe woning aan Brommelen 29, 6243 CM Geulle hebben ingetrokken op 2 november 2021.

Nadere informatie

De publicatie van de intrekking heeft een informatief karakter. Tegen een intrekking is geen bezwaar en/of beroep mogelijk.

Naar boven