Aanvraag omgevingsvergunning voor Aanvraag gevelreclame rijksweg centrum 101, Rijksweg Centrum 101, 6161ED Geleen

Locatie: Rijksweg Centrum 101, 6161ED Geleen

Ontvangstdatum: 23 november 2021

Kenmerk: 2021-025600 Z/21/062448

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.

Naar boven