Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer Wammert 2 Easterlittens (11049673)

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen en geaccepteerd.

Voor het veranderen van:

• Firma Stremler, Wammert 2 Easterlittens (11049673), plaatsen van een mestzak

 

Tegen deze melding kan geen bezwaarschrift worden ingediend. De ondernemer moet zich houden aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

 

Naar boven