Melding Activiteitenbesluit Milieubeheer Kerkbuurt 1, Wergea (11049408)

Burgemeester en wethouders van Leeuwarden maken bekend dat zij de volgende melding hebben ontvangen en geaccepteerd.

Voor het inwerking hebben van:

• Grand Café JAN! en Oan Tafel, Kerkbuurt 1, Wergea (11049408)

 

Tegen deze melding kan geen bezwaarschrift worden ingediend. De ondernemer moet zich houden aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit.

 

Naar boven