(plaatsen kantoorunit (portacabin)); 796820; 10-09-21; Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

 

Aanvraag waarvan de behandeltermijn met 6 weken is verlengd met kenmerknummer (art. 3.9 Wabo)

 

Van Kretschmar van Veenlaan 38 (plaatsen kantoorunit (portacabin)); 796820; 10-9-2021; Status: Verlengen Beslistermijn, gemeente Hilversum

 

Datum verlenging: 25-11-2021

 

 

Informatie

 

Voor het inzien van deze aanvragen, verleende en geweigerde omgevingsvergunningen kunt u een mail sturen naar: puza-bo-ondersteuning@hilversum.nl of u belt met 14 035. De stukken worden daarna via de e-mail aan u verstuurd. De mogelijkheid bestaat dat aanvragers, naar aanleiding van de beoordeling van de aanvraag door de gemeente, de door hen ingediende aanvraag wijzigen. Om die reden adviseren wij u om tevens de verleende omgevingsvergunningen in te zien.

 

 

Locatie van de getoonde markers op de kaart

 

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

 

Naar boven