Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Voerenweg 14, 6247EK Gronsveld

Betreft: het realiseren van een appartement

Locatie: Voerenweg 14, 6247EK Gronsveld

Ontvangstdatum: 24 november 2021

Kenmerk:2021-025730

Procedure: Regulier

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten via vvth@eijsden-margraten.nl of 043-4588488.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten.

Naar boven