Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Prins Hendrikstraat 30, 6245EE Eijsden

Betreft: het veranderen van het schuine dak van de uitbouw aan de zuidkant van de woning naar een plat dak

Locatie: Prins Hendrikstraat 30, 6245EE Eijsden

Ontvangstdatum: 24 november 2021

Kenmerk:2021-025707

Procedure: Regulier

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten via vvth@eijsden-margraten.nl of 043-4588488.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten.

Naar boven