Aanvraag om omgevingsvergunning

Watermolenstraat ong. te Goirle

Het kappen van 20 bomen (ontvangen 22-11-2021)

Het college maakt bekend dat bovenstaande aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen. De aanvraag is in te zien bij team Leefomgeving en economie. Bezwaren kunt u pas indienen nadat de omgevingsvergunning is verleend en is toegezonden aan de aanvrager.

 

Naar boven