Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning nabij Zwartsluisje Sectie H nr. 1192 in Nieuw-Beijerland

Op 19 november 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie nabij Zwartsluisje Sectie H nr. 1192 in Nieuw-Beijerland. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z/21/123353. De aanvraag betreft:

  • Het aanleggen van een tijdelijk baggerdepot

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met ten hoogste zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u een afspraak maken of contact opnemen via info@gemeentehw.nl of telefoonnummer 088 - 647 36 47.

Naar boven