Kennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Eindstraat 38, 6265AD Sint Geertruid

Betreft: het verbouwen van de boerderij

Locatie: Eindstraat 38, 6265AD Sint Geertruid

Ontvangstdatum: 24 november 2021

Kenmerk:2021-025653

Procedure: Regulier

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

  • bouwen van een bouwwerk

  • verbouwen, onderhouden, restaureren, slopen of verplaatsen van een monument

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Eijsden-Margraten via vvth@eijsden-margraten.nl of 043-4588488.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten.

Naar boven