Vaststelling Bomenkaart Beemster en Purmerend

Op 26 oktober 2021 hebben de colleges van de gemeenten Beemster en Purmerend de ‘’Bomenkaart Beemster en Purmerend’’ vastgesteld. Op de Bomenkaart staan de bijzondere, monumentale en andere beschermenswaardige bomen in de gemeenten die zonder vergunning niet gekapt mogen worden. De Bomenkaart is niet nieuw, maar is het resultaat van het samenvoegen van de huidige Bomenlijsten van beide gemeenten. De bomen van de bestaande Bomenlijsten zijn aan nieuwe aanwijscriteria getoetst. De bomen die gekapt zijn en dus niet meer bestaan, komen niet meer terug op de nieuwe Bomenkaart. Verder zijn de huidige beschermde bomen opgenomen op de Bomenkaart. Voor Beemster zijn nu ook de gemeentelijke bomen plus alle bomen van overige eigenaren en van andere overheden op de Bomenkaart opgenomen.

De Bomenkaart ligt met ingang van 19 november 2021 tot en met 31 december 2021 gedurende 6 weken ter inzage. De Bomenkaart is volledig digitaal en te raadplegen via de volgende link: Bomenkaart. Eventueel kunt u ook via een computer gedurende de openingstijden in het Stadhuis van de gemeente Purmerend, Purmersteenweg 42 in Purmerend, de digitale bomenkaart bekijken.

 

Naar boven