Bestemmingsplan ‘Herziening buitengebied, Berktweg ongenummerd Haaren’, gemeente Oisterwijk

Plangebied en doel

Het bestemmingsplan ‘Herziening buitengebied, Berktweg ongenummerd Haaren’ voorziet in het wegnemen van het bouwvlak aan Berktweg ongenummerd in Haaren (kadastraal bekend als gemeente Haaren, sectie A, nummer 1014). De geldende rechten, waaronder de opslag van compost, blijven onveranderd van kracht.

 

Wijziging en inwerkingtreding

Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad van Haaren het bestemmingsplan "Herziening buitengebied, Berktweg ongenummerd Haaren" vastgesteld. Tegen dit bestemmingsplan is één beroepschrift ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling).

De Afdeling heeft op 20 januari 2021 een uitspraak gedaan en bepaald dat de regels op twee plaatsen (artikel 3.2.2 en 3.3.1) worden gewijzigd. Deze artikelen hebben betrekking op de bouwmogelijkheden voor bouwwerken geen gebouw zijnde. Het bestemmingsplan met inachtneming van de daarin door de Afdeling aangebrachte wijzigingen zijn direct in werking getreden na de uitspraak van de Afdeling op 20 januari 2021.

 

Raadpleegbaarheid

De Afdeling heeft gemeente Oisterwijk opgedragen om de door de Afdeling aangebrachte wijzigingen in het vastgestelde bestemmingsplan te verwerken en deze elektronisch beschikbaar te stellen op de landelijke voorziening (www.ruimtelijkeplannen.nl). Wegens technische problemen als gevolg van de herindeling van gemeente Haaren lukte dit niet met het oorspronkelijke identificatienummer, aangezien dat nummer de gemeentecode van Haaren bevatte (0788). De herstelde versie van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Herziening buitengebied, Berktweg ongenummerd Haaren’ is daarom sinds 24 november 2021 gepubliceerd met de gemeentecode van Oisterwijk (0824). Het volledige identificatienummer luidt dan ook als volgt: NL.IMRO.0824.BP16BGBERKTWGONG-VA02.

 

 

Het vastgesteld bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het vastgestelde bestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

  • op afspraak bij de centrale publieksbalie in het gemeentekantoor, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het bestemmingsplan op deze momenten alleen inzien. Als u er vragen over wilt stellen, kunt u een afspraak maken. Dit doet u telefonisch via (013) 529 13 11.

    wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Bent u daarvoor niet in de gelegenheid? Maak dan een afspraak om de stukken op het gemeentekantoor in te zien. Dit kan via telefoonnummer (013) 529 13 11. Als u een toelichting wilt van een medewerker, dan kunt u dit aangegeven bij het maken van een afspraak.

     

Beroep

Met de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is de procedure beëindigd. Het is dan ook niet meer mogelijk om op enige wijze beroep aan te tekenen tegen dit bestemmingsplan.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, bereikbaar via telefoonnummer (013) 529 13 11

Naar boven