Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Kees van Baarenstraat 21 in Hengelo

De gemeente heeft op 25 november 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer O-2021-0510 voor een omgevingsvergunning voor het veranderen/vergroten van een woonhuis op locatie Kees van Baarenstraat 21 in Hengelo. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

  • Bouw

Inzien en bezwaar

U kunt de desbetreffende stukken gedurende zes weken op afspraak inzien bij team VTH Leefomgeving in het stadhuis aan het Burgemeester van der Dussenplein 1. Tegen dit besluit kunt u desgewenst, gedurende zes weken na de datum van verzending van dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B en W. Kijk voor meer informatie op www.hengelo.nl/bezwaar-beroep.

Naar boven