Gemeente Brummen - FORUM Sociaal Domein op donderdag 02 december 2021

 

Agenda voor de forumvergadering Sociaal Domein van de gemeente Brummen op donderdag 02 december 2021, 20:00 uur - 23:00 uur via Teams.

 

Agenda
 • 1.

  Opening en vaststelling agenda

 • 2.

  Presentatie cultuurvisie (informerend)

  Portefeuillehouder: wethouder Timmer

  Tijd: 30 minuten

 • 3.

  Beleid Wet Inburgering (informerend en besluitvormend)

  Portefeuillehouder: wethouder Timmer

  Tijd: 30 minuten

 • 4.

  Raadsinformatiebrief Stichting Sportkompas (ter bespreking)

  Portefeuillehouder: wethouder Sjerps

  Tijd: 30 minuten

 • 5.

  Wachtlijsten WMO n.a.v. schriftelijke vragen PvdA (ter bespreking)

  Portefeuillehouder: wethouder Sjerps

  Tijd: 30 minuten

 • 6.

  2e voortgangsrapportage implementatie naar een evenwichtig sociaal domein (informerend en adviserend)

  Portefeuillehouder: wethouders Timmer en Sjerps

  Tijd: 60 minuten

 • 7.

  Sluiting

Voor informatie: Griffie Brummen (0575) 56 85 97

raad.brummen.nl

 

Naar boven