nabij Oosterringweg 47 te Bant: het aanleggen van een inrit en het plaatsen van een duiker

Op 25 november 2021 is een aanvraag om omgevingsvergunning binnen gekomen voor deze locatie. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer HZ_WABO 2021-2257.

Nadere informatie

De ingediende aanvraaag ligt niet ter inzage. Het publiceren van de aanvraag om omgevingsvergunning is informatief; u kunt nog geen bezwaar maken of beroep indienen.

Naar boven