22 november 2021 toegekend omgevingsvergunning Nabij de Twarrelt 27 Appingedam

22 november 2021 voor NCG: THV tijdelijke brug Oling 5 aan de Nabij de Twarrelt 27 Appingedam.

Bent u het niet eens met een vergunning/ontheffing?

Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dat kan pas als de vergunning/ontheffing is verleend. Doe dit binnen 6 weken na datum van verzending. Vermeld in uw brief tegen welke vergunning/ontheffing u bezwaar maakt en leg duidelijk uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar naar: het college van B&W, Postbus 15, 9900 AA Appingedam.

 

Naar boven