Kennisgeving termijnverlenging 2021-010048, Burg. Van Laarstraat 1, 6247EV Gronsveld

Betreft: het plaatsen van een overkapping tegen de kantine

Locatie: Burg. Van Laarstraat 1, 6247EV Gronsveld

Kenmerk: 2021-010048

Besluitdatum: 8 oktober 20211

De verlenging van de beslistermijn gaat over de activiteit:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk.

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Eijsden-Margraten.

Naar boven