Aanvraag omgevingsvergunning voor kappen van een beuk op het achtererf, Kempkensweg 8, 6371BS Landgraaf

Betreft:kappen van een beuk op het achtererf

Locatie:Kempkensweg 8, 6371BS Landgraaf

Ontvangstdatum:24 november 2021

Kenmerk:0882-0000006222

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • vellen van een houtopstand

Dit is een kennisgeving. U kunt tegen deze ingediende aanvraag (nog) geen zienswijze/bezwaar/beroep indienen.

U kunt deze stukken, vanaf de dag na de publicatiedatum, op afspraak inzien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Landgraaf via telefoonnummer 14 045 of gemeente@landgraaf.nl.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Landgraaf.

Naar boven