Kennisgeving termijnverlenging 2021-003054, het Olland 20, 7165CD Rietmolen

Verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunningen

Voor het volgende plan is de beslistermijn van 8 weken met maximaal 6 weken verlengd.

Plaats

het Olland 20, 7165CD Rietmolen, realiseren van een erker 2021-003054 (beslistermijn tot 11 januari 2021)

 

Naar boven