Kennisgeving ontvangst melding, Koggeweg 15A, 1606ML Venhuizen

Op 13 oktober 2021 is een melding ontvangen waarvoor geen vergunningsplicht geldt voor de locatie Koggeweg 15A, 1606ML Venhuizen. De melding is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001667. De melding betreft:

  • slopen van een bouwwerk

 

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningsvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaar indienen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Naar boven