Drieboomlaan 21 VERLENGEN BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNING

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de termijn voor het verlenen van de omgevingsvergunning met zes weken hebben verlengd

 

Drieboomlaan 21, uitbreiden woning

Verzonden 22 november 2021

Naar boven