Verlenging beslistermijn voor het aanpassen van een schuur voor fietsverhuur aan Spijkse Kweldijk (HKL00 kadastrale sectie E nummer 795) te Spijk

Verlenging beslistermijn, Spijkse Kweldijk (HKL00 kadastrale sectie E nummer 795), Spijk, het aanpassen van een schuur voor fietsverhuur (Strijd Gebr. gronden/bouww. met RO), Beslistermijn verlengd tot 13-01-2022 , ODR2111973

Naar boven