Aanvraag omgevingsvergunning voor kappen 5 bomen, Odasingel 14 t/m 28A, 6131GV Sittard

Locatie: Odasingel 14 t/m 28A, 6131GV Sittard

Ontvangstdatum: 5 november 2021

Kenmerk: 2021-024396 Z/21/060445

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • vellen van een houtopstand

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.

Naar boven