Benoeming leden onafhankelijke commissie bezwaarschriften

Aanstelling loco-gemeentesecretarissen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijdemeren, besluit met ingang van 16 november 2021 de heer mr. W. Zorg, mevrouw mr. T. Bolk en mevrouw mr. D. Mohan te benoemen als leden van de bezwaarschriftencommissie.

Dit besluit treedt in werking op 23 november 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 november 2021,

Burgemeester en wethouders van Wijdemeren,

de secretaris,

dhr. E.A.H. van der Biezen

de burgemeester,

mw. drs. C.R. Larson

Naar boven