Gemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Lanterstrand en Stille Strand, het aanbrengen van bomen en groen

Wij hebben op 24 november 2021 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het aanbrengen van bomen en groen, activiteit *2 op de locatie Lanterstand en Stille Strand. De aanvraag heeft dossiernummer 21Z0001830.

 

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 1 december 2021 gedurende 2 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. In verband met de Corona maatregelen verzoeken wij u, om voor uw bezoek aan het gemeentehuis, de website te raadplegen. Als de omgevingsvergunning op deze aanvraag wordt verleend kunt u eventueel bezwaar indienen.

 

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken

 

Naar boven