Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Obbichter Markt 10, 6125BN Obbicht

Betreft:wijzigen bestemming naar maatschappelijk

Locatie:Obbichter Markt 10, 6125BN Obbicht.

Kenmerk:2021-015718 Z/21/042843.

Besluit datum:24 november 2021.

De verlenging van de beslistermijn gaat over de activiteit(en):

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.

Naar boven