Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 427Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning nabij rotonde Cereslaan-Bosschebaan, 5384 VT Heesch.

Het tijdelijk verplanten van 6 essen i.v.m. herinrichting rotonde Cereslaan-Bosschebaan.

datum ontvangst: 23 december 2020

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 6 januari 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze