Aanvraag omgevingsvergunning voor dienstwoning omzetten in burgerwoning, Ophoven 1, 6133XP Sittard

Locatie: Ophoven 1, 6133XP Sittard

Ontvangstdatum: 16 november 2021

Kenmerk: 2021-024647 Z/21/060858

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.

Naar boven