Gemeente Tubbergen - aanvraag omgevingsvergunning - Harbinkhoek, Mekkelenbergweg 10:  dichtzetten overkapping en  vergroten bestaande bijgebouw

Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure.

Er moet in principe binnen 8 weken op de aanvraag worden beslist.

Van de ontvangst van een aanvraag moet openbaar kennis worden gegeven.

Het is echter niet mogelijk naar aanleiding van die kennisgeving bezwaren of zienswijzen in te dienen.

Bij de gemeente is binnengekomen een aanvraag - reguliere procedure - voor:

Waar: Harbrinkhoek, Mekkelenbergweg 10 

Project: het dichtzetten van de overkapping en het vergroten van het bestaande bijgebouw

Ingekomen: 23-11-2021 

Contactgegevens van de gemeente:

Adres: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen.

Telefoon: 0546- 628000 Fax: 0546- 628111 E- mail: gemeente@Tubbergen.nl

Naar boven