Aanvraag omgevingsvergunning voor herbestemmen pand met toevoegen 4 woningen, Bergerweg 19,6142 AA Einighausen

Locatie: Bergerweg 19, 6142AA Einighausen

Ontvangstdatum: 23 november 2021

Kenmerk: 2021-025487 Z/21/062285

De aanvraag gaat over de activiteit(en):

- bouwen woning

- handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

- aanleggen uitweg

Dit is een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

U kunt deze stukken op afspraak inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Sittard-Geleen via balievergunningen@sittard-geleen.nl of telefonisch 14-046.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.

Naar boven