Subsidieverordening Maatwerkadvies Katwijk

De raad van de gemeente Katwijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Katwijk, besluit in te trekken de volgende:

 

Subsidieverordening Maatwerkadvies Katwijk, vastgesteld in haar vergadering van 18-11-2021, met ingang van 01-01-2022.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 18-11-2021

Naar boven