Kennisgeving termijnverlenging omgevingsvergunning, Poststraat 1, 6135KR Sittard

Betreft:Vervangen Logo's DSM torens Sittard door LED schermen

Locatie:Poststraat 1, 6135KR Sittard.

Kenmerk:2021-015260 Z/21/041797.

Besluit datum:24 november 2021.

De verlenging van de beslistermijn gaat over de activiteit(en):

  • gedeeltelijk verbouwen van een bouwwerk

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Sittard-Geleen.

Naar boven