Instellen cameratoezicht Dorpsplein Wemeldinge tijdens jaarwisseling 2021 - 2022

 

De burgemeester van de gemeente Kapelle;

 

overwegende dat

- uit de bestuurlijke rapportage van de politie en de evaluatie van de jaarwisseling 2019- 2020 is gebleken dat er op het Dorpsplein in Wemeldinge veel overlast door jongeren is veroorzaakt tijdens de jaarwisseling;

- tijdens de jaarwisseling 2020-2021 cameratoezicht op het Dorplein in Wemeldinge is ingesteld;

- uit de evaluatie van de jaarwisseling 2020-2021 is gebleken dat het cameratoezicht een positief effect had op de mate van overlast;

- het belangrijk wordt geacht de ingeslagen weg van handhaving te continueren en dat cameratoezicht één van de maatregelen is in deze aanpak overlast tegen te gaan;

- cameratoezicht wordt gezien als subsidiair en proportioneel;

 

gelet op;

artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Kapelle

b e s l u i t :

 

- op het Dorpsplein in Wemeldinge, conform bijgevoegde tekening, van 31 december 2021, 08:00 uur tot 1 januari 2022, 08:00 uur cameratoezicht in te zetten;

- dat het cameratoezicht bestaat uit een camerasysteem die op één locatie, conform bijgevoegde tekening, wordt gesitueerd en vanuit hier het gehele Dorpsplein registreert.

 

Dit besluit geldt van 31 december 2021 tot 2 januari 2022.

 

Kapelle, 24 november 2021

 

Burgemeester van Kapelle,

A.M.T Naterop

 

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na publicatie bezwaar maken. Op www.kapelle.nl/bezwaar leest u hoe u dit kunt doen.

 

 

 

Bijlage 1 Tekening behorende bij besluit cameratoezicht Dorpsplein Wemeldinge

 

 

Naar boven