Gemeente Zeewolde, aanvraag omgevingsvergunning, Gildenveld 9, het omzetten van een bedrijfswoning naar een reguliere woning

Wij hebben op 22 november 2021 een aanvraag omgevingsvergunning ontvangen voor het omzetten van een bedrijfswoning naar een reguliere woning, activiteit *1,3 op de locatie Gildenveld 9. De aanvraag heeft dossiernummer 21Z0001826.

Ter inzage

De stukken liggen vanaf 1 december 2021 gedurende 2 weken ter inzage bij het Publiekscentrum in het gemeentehuis tijdens openingstijden. In verband met de Corona maatregelen verzoeken wij u, om voor uw bezoek aan het gemeentehuis, de website te raadplegen. Als de omgevingsvergunning op deze aanvraag wordt verleend kunt u eventueel bezwaar indienen.

* Activiteit 1=bouwen, 2= uitvoeren werk, 3=afwijken bestemmingsplan, 4=brandveilig gebruiken, 5=milieu inrichting oprichten of veranderen, 6=slopen, 7=kappen, 8=opslaan roerende zaken, 9 = uitweg maken

 

Naar boven