Aanvraag omgevingsvergunning, Het kappen van 34 bomen, Oude Rijksweg 507 7954GK Rouveen, [SHT02AP00161] Staphorst AP 161

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z/STH21/014509

Ingekomen: 17-11-2021

Locatie: Oude Rijksweg 507 7954GK Rouveen, [SHT02AP00161] Staphorst AP 161

Projectomschrijving: Het kappen van 34 bomen

De aanvraag is in te zien bij het Omgevingsloket (op afspraak). Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Naar boven