Besluit bekendmaking Subsidieplafonds kalenderjaar 2022 ‘Subsidieregeling volwasseneneducatie en lokale projecten volwasseneducatie Stedendriehoek en Noord-Veluwe’

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, gelet op artikel 2.5 en 3.6 van Subsidieregeling non-formele volwasseneneducatie en lokale projecten volwasseneneducatie Stedendriehoek en Noord-Veluwe.

Artikel 1 Besluit

De subsidieplafonds voor het kalenderjaar 2022, bedoeld in artikel 2.5 en 3.6 van de ‘Subsidieregeling non-formele volwasseneneducatie en lokale projecten volwasseneneducatie Stedendriehoek en Noord-Veluwe’ als volgt vast te stellen:

 

 • 1.

  Non-formele volwasseneneducatie Stedendriehoek en Noord-Veluwe 2022 (taalhuizen): € 789.628,-. Dit plafond is onderverdeeld in de volgende deelplafonds:

   

  • Gemeente Apeldoorn € 188.874,-

  • Gemeente Brummen € 45.000,-

  • Gemeente Deventer € 134.230,-

  • Gemeente Elburg € 24.616,-

  • Gemeente Epe € 39.583,-

  • Gemeente Ermelo € 25.271,-

  • Gemeente Harderwijk € 50.662,-

  • Gemeente Heerde € 26.000,-

  • Gemeente Lochem € 32.004,-

  • Gemeente Nunspeet € 26.989,-

  • Gemeente Olst-Wijhe € 23.748,-

  • Gemeente Putten € 22.984,-

  • Gemeente Voorst € 45.000,-

  • Gemeente Zeewolde € 28.527,-

  • Gemeente Zutphen € 76.140,-

 • 2.

  Non-formele lokale projecten volwasseneneducatie Stedendriehoek en Noord-Veluwe 2022:

 • € 391.037,-. Dit plafond is onderverdeeld in de volgende deelplafonds:

   

  • Gemeente Apeldoorn € 150.000,-

  • Gemeente Brummen € 12.530,-

  • Gemeente Deventer € 50.000,-

  • Gemeente Elburg € 12.363,-

  • Gemeente Epe € 17.592,-

  • Gemeente Ermelo € 10.000,-

  • Gemeente Harderwijk € 10.000,-

  • Gemeente Heerde € 10.000,-

  • Gemeente Lochem € 15.000,-

  • Gemeente Nunspeet € 13.500,-

  • Gemeente Olst-Wijhe n.v.t.

  • Gemeente Putten € 12.100,-

  • Gemeente Voorst € 12.206,-

  • Gemeente Zeewolde € 9.510,-

  • Gemeente Zutphen € 56.236,-

Aldus vastgesteld door het college van b&w d.d. 16 november 2021.

Toelichting

De bovengenoemde plafonds zijn door het college vastgesteld voordat het bedrag van de WEB-middelen in 2022 exact bekend was. Dit bedrag kan nog veranderen doordat het bedrag dat meegenomen mag worden uit 2021 anders is dan begroot. Wijziging van de subsidieplafonds behoort daarom tot de mogelijkheden. Als blijkt dat de subsidieplafonds gewijzigd moeten worden, dan wordt dit zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

 

Wijze van verdeling: De verdeling vindt plaats conform de in de ‘Subsidieregeling non-formele volwasseneneducatie en lokale projecten volwasseneneducatie Stedendriehoek en Noord-Veluwe’ vastgestelde wijze van verdeling. De aanvraag voor subsidie moet voor 1 maart 2022 ingediend worden via het daarvoor ter beschikking gestelde digitale aanvraagformulier.

Naar boven