Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 42521Beschikkingen | afhandelingGemeente Medemblik, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning, Proefpolder 2 en 3, Andijk week 6

Bij de volgende aanvraag is de beslistermijn verlengd met maximaal zes weken:

wijzigen van bestemming van verblijfsrecreatie naar wonen met woonbegeleiding

 

met verzenddatum 02-02-2021

 

Uiterlijk op 26-03-2021 wordt een beslissing op de aanvraag genomen.