Aanvraag vergunning voor het bouwen van een woning en maken uitweg aan Blekerij kavel 29 te Groenlo

Kennisgeving ingekomen aanvraag omgevingsvergunning:

Blekerij kavel 29 (Oldenhuis) Groenlo, het bouwen van een woning en maken uitweg, ingediend op 18-11-2021

Er is nog geen besluit genomen op de aanvraag. Als het besluit wordt genomen dan wordt dit bekendgemaakt. Deze publicatie heeft een informatief karakter.

Naar boven